داروخانه شبانه روزی پاستورداروخانه شبانه روزی پاستور


لیست داروخانه ها

ردیفنام داروخانهمدیریتتلفنآدرس
1
داروخانه شبانه روزي شفا
دکتر کلکلي
054-37230666
خيابان خاتم النبياء
2
داروخانه ايرانشهر
دکتر آوديشو
054-37223019
خيابان نور شمالي
3
داروخانه بلوچ
جناب آقاي تاجداري
054-37222600
نور شمالي رو به روي پارک شهدا
4
داروخانه بوعلي
دکتر کرد
054-37224420
خيابان بلوچ- رو به روي بيمارستان خاتم
5
داروخانه تفتان
دکتر سخي نژاد
054-37224942
نور شمالي چهار راه بسيج
6
داروخانه دره
خانم دکتر دره
054-37228320
خيابان نور شمالي- روبه روي کلانتري 12
7
داروخانه دکتر هاشمي
دکتر هاشمي
054-
خيابان بلوچ- روبه روي مدرسه امام علي
8
داروخانه صحت
مشخش شود لطفا
054-37222520
خيابان امام خميني- روبه روي بانک صادرات
9
داروخانه مولوي
دکتر نيک رفتار
054-37223056
ايرانشهر- خيابان شهيد مالکي
10
بيمارستان خاتم
...................
054-37222711
خيابان بلوچ روبه روي داروخانه بوعلي


© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داروخانه شبانه روزی پاستور می باشد. | طراحی و اجرا توسط حماسه ها